Contactadressen Product Stewardship in de Europese Unie

Calamiteiten

Noodtelefoonnummer: +1-703-527-3887

Verzoeken met Betrekking tot Productveiligheid/ Veiligheidsinformatiebladen (VIB’S)

Product Safety & Regulatory Affairs
Covestro Deutschland AG

E-mail: ProductSafetyEMLA@covestro.com

Veilife Distributie

Voor andere aan veilige distributie gerelateerde onderwerpen kunt u contact opnemen met uw reguliere contactpersoon of -adres.