Veilige distributie

Covestro beschikt over een speciaal team van deskundigen dat zich bezighoudt met het definiëren, interpreteren en publiceren van procedures en richtlijnen voor een veilige distributie van stoffen.

Covestro grondbeginselen voor veilige distributie

  • Om het bewustzijn van medewerkers te vergroten met betrekking tot de veilige handling van stoffen, en om ervoor te zorgen dat voorschriften worden nageleefd, worden de door Covestro ontwikkelde en geïmplementeerde trainingsprogramma’s continu aan de actualiteit aangepast.
  • Covestro streeft naar een nauwe samenwerking met alle onderdelen van het distributienetwerk (cliënten, transporteurs, verladers, opslagbedrijven, verzenders en verkopers) voor een veilige handling van Covestro-stoffen.
  • Covestro werkt samen met logistieke diensten om het bewustzijn ten aanzien van onze veiligheidsrichtlijnen te vergroten. Elke logistieke dienst wordt gecontroleerd op de eigen veiligheidsmaatregelen en het in acht nemen van Covestro-richtlijnen en branchevoorschriften.
  • Covestro adviseert logistieke dienstverleners als ze niet voldoen aan de richtlijnen/voorschriften en ondersteunt ze bij het ontwikkelen van verbeterplannen. Vervolgens controleren wij ook de implementatie van dergelijke plannen.
  • Het door Covestro geselecteerde verpakkingsmateriaal voor stoffen voldoet aan alle wettelijke vereisten. Daarnaast streeft Covestro naar gebruik van verpakkingsmateriaal dat de inhoud gedegen insluit en dat, waar mogelijk, kan worden hergebruikt, gerecycleerd of op milieuveilige wijze verwijderd.
  • Covestro beschikt over een calamiteitenplan.

Ondersteunende activiteiten voor veilige distributie van diisocyanaten

Als actief lid van Europese brancheorganisaties (ISOPA & CEFIC) ondersteunt Covestro initiatieven en best practices, zoals de “Walk the Talk” programma’s over veilige distributie en handling van specifieke diisocyanaten. Links naar ISOPA en CEFIC zijn te vinden onder ‘contacten’.

Hulp bij calamiteiten

BMS biedt 24 uur per dag assistentie bij calamiteiten met betrekking tot het transport, de opslag of het gebruik van onze producten.