Veilige handling

De veiligheidsspecialisten van Covestro zorgen ervoor dat gezondheid, veiligheid en milieu gedurende de gehele levenscyclus van onze producten topprioriteit hebben. 

Cliënten die zich bezighouden met het produceren, de handling, het gebruiken, transporteren of verwijderen van producten van Covestro kunnen rekenen op onze deskundigheid/productinformatie.

De door onze veiligheidsspecialisten ontwikkelde productinformatiebronnen zijn:

Veiligheidsinformatiebladen (VIB’s)

Een door onze veiligheidsexperts geschreven VIB voldoet aan de lokaal geldende voorschriften. De volgende informatie over gezondheid en veiligheid wordt door ons aangeleverd:

  • Productidentificatie
  • Informatie over de samenstelling
  • Gevaren
  • Noodmaatregelen
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Fysische gegevens
  • Toxicologische informatie
  • Informatie over afvalverwijdering
  • ADR-classificatie
  • Voorschriften

Productlabels

De door onze veiligheidsexperts geschreven productlabels voldoen aan de lokaal geldende voorschriften.

Ondersteunende activiteiten voor productveiligheid van diisocyanaten

Als actief lid van Europese brancheorganisaties ondersteunt Covestro de programma’s “Walk the Talk” van ISOPA en “Safeguard” van ALIPA over veilige handling van specifieke diisocyanaten en polyisocyanaten. Links naar deze organisaties zijn te vinden onder ‘bronnen’.