Privacyverklaring

Privacyverklaring

Uw recht op gegevensbescherming is onze plicht. De bescherming van uw privacy bij de verwerking van uw gegevens is een belangrijke zaak voor Covestro, die in al onze bedrijfsprocessen in acht wordt genomen. Daarom willen we deze gelegenheid benutten om de basisprincipes uit te leggen die we toepassen bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Deze verklaring en mogelijk aanvullende informatie wordt altijd verstrekt wanneer dergelijke gegevens worden verzameld.
Hieronder wordt als voorbeeld naar de wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU verwezen. Om een betere leesbaarheid te garanderen, wordt in deze wereldwijde privacyverklaring zelf niet naar nationale - vaak vergelijkbare - voorschriften verwezen. Indien nodig, worden deze en eventueel alle andere informatie in een specifieke verklaring per land uiteengezet (te vinden in de kolom "U bevindt zich hier").

Indien niet anders aangegeven in de volgende paragrafen, vormt art. 6 (1, b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens om u de gewenste services te bieden.

Verzameling en verwerking van informatie

U kunt de Covestro-website gebruiken zonder ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Sommige aanbiedingen en diensten op onze websites vereisen echter wel dat u persoonlijke informatie verstrekt om deze te kunnen gebruiken.

Registratie van technische toegangsgegevens

Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelt Covestro gegevens en informatie via een geautomatiseerd systeem. In het algemeen wordt deze informatie echter niet gebruikt om de gebruikers van onze websites te identificeren. Technische toegangsgegevens die zijn opgeslagen in de logbestanden van de server bevatten bijvoorbeeld de volgende gegevens:

 • Informatie over het browsertype en de versie van de gebruiker
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • De internetserviceprovider van de gebruiker
 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijd van toegang
 • Websites waarop het systeem van de gebruiker naar onze website werd verwezen (verwijzer)
 • Websites die het systeem van de gebruiker via onze website heeft bezocht.
 • De gegevens worden verwerkt om de inhoud van onze website te leveren, om de functionaliteit van onze IT-systemen en de optimalisatie van onze website te waarborgen, evenals om onze legitieme belangen te beschermen om duidelijkheid te scheppen in geval van ongeoorloofde of poging tot toegang tot onze website (art. 6 (1, f AVG).

  Cookies

  Onze websites gebruiken cookies. Dit zijn bestanden die door hun webbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een website wordt bezocht, kunnen de cookies worden doorgestuurd naar deze website en kan de gebruiker daardoor worden toegekend. Cookies helpen om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen.

  Het is altijd mogelijk om het gebruik van cookies te weigeren door de browserinstellingen te wijzigen. Ingestelde cookies kunnen op elk moment worden verwijderd.

  We willen u erop wijzen dat, als u cookies deactiveert, u mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

Gegevens die om de bovengenoemde technische redenen zijn opgeslagen, kunnen voor statistische doeleinden worden geanalyseerd, terwijl de individuele gebruiker anoniem blijft.

* Cookies die regelmatig worden verwijderd aan het einde van een sessie, worden hier niet vermeld.

Google Analytics

Google Analytics wordt gebruikt op onze website. De integratie en werking van deze service wordt hieronder uitgelegd.

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (hierna: Google). Google Analytics is een webanalyse-tool die kan worden gebruikt om websites verder te verbeteren door hun interactie met gebruikers te analyseren. Google Analytics maakt ook gebruik van cookies (tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, waarmee kan worden geanalyseerd hoe websites worden gebruikt). De informatie die door de cookie over uw gebruik van deze website wordt aangemaakt, wordt over het algemeen naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Informatie die is opgeslagen door cookies van Google Analytics omvat b.v. het tijdstip waarop de website werd bezocht, de frequentie van de respectieve websitebezoeken en het toegangspad tot de website. Om dit te bepalen, legt Google eerst het IP-adres van de gebruiker vast. Op onze website is IP-anonimisering echter geactiveerd. Bijgevolg wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte ingekort door Google voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden; bijv. door het laatste octet van IPv4 te verwijderen. In onze naam zal Google de bovenvermelde informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Google is ook gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield, zodat een geschikt niveau van gegevensbescherming wordt gegarandeerd voor uw gegevens in de VS.

U kunt voorkomen dat Google Analytics cookies gebruikt door de juiste instellingen in uw browser te selecteren ("Privémodus", te vinden onder Instellingen in de meeste browsers). Er moet echter nogmaals op worden gewezen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten.

Bovendien kunt u voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden verzameld, evenals de verwerking van deze gegevens door Google door de browser plug-in via de volgende link te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Aanvullende informatie over gegevensbescherming met betrekking tot Google Analytics is rechtstreeks te vinden op Google.

DMP tag

We gebruiken zelf de third party technologie "DMP tag" van The ADEX GmbH, Berlin om anoniem informatie te verzamelen over uw gebruiksgedrag en om deze anonieme informatie te bieden aan de presentatie van Online Behavioral Advertising. U kunt de instellingen voor verzameling en gebruik van informatie voor Google aanpassen in de Google-advertentie-instellingen in uw cookie-instellingen. U kunt de instellingen voor verzameling en gebruik van informatie via de technologie van The ADEX aanpassen in uw cookie-instellingen of door op de volgende link te klikken: http://de.theadex.com/company/consumer-opt-out/#opt-in-out

Als alternatief kunt u de instellingen voor verzameling en gebruik van informatie uitzetten door The ADEX GmbH, Berlin (vermeld als ADEX) te activeren of te deactiveren als een provider in de centrale voorkeursbeheerder van YourOnlineChoices (http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement).

Persoonlijke informatie

Andere persoonlijke informatie wordt alleen verzameld als u deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een formulier in te vullen, e-mails te verzenden, een bestelling te plaatsen voor diensten of producten, of een onderzoek in te stellen of materiaal aan te vragen.

Registratie op onze websites (indien van toepassing)

Als u van de gelegenheid gebruik maakt om u op onze website te registreren en ons uw persoonlijke gegevens verstrekt, worden de gegevens die in de invoervelden worden ingegeven, doorgestuurd naar de Covestro-entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de gegevens.

Wanneer u zich registreert op onze website, worden uw IP-adres en de datum en tijd van registratie opgeslagen. Het doel hiervan is om misbruik van de services te voorkomen.

De registratie van de gegevens is vereist voor het aanbieden van content of diensten. Geregistreerde personen kunnen hun opgeslagen gegevens op elk moment verwijderen of wijzigen. Getroffen personen kunnen op elk moment informatie over hun opgeslagen persoonlijke gegevens verkrijgen.

Contact opties

Onze website bevat een contactformulier dat kan worden gebruikt om ons elektronisch te contacteren. Als u deze optie kiest om contact met ons op te nemen, worden persoonlijke gegevens die u opgeeft automatisch opgeslagen. Gegevens worden alleen opgeslagen voor verwerking of om contact op te nemen met de persoon in kwestie.

Als alternatief kunt u ook contact met ons opnemen op het opgegeven telefoonnummer of schriftelijk via het opgegeven adres.

Nieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief van ons bedrijf, worden de gegevens die u ingeeft in de invoervelden, doorgestuurd naar de Covestro-entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de gegevens.

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, worden uw IP-adres en de datum en tijd van registratie opgeslagen. Dit wordt gedaan om misbruik van de services of van het e-mailadres van de persoon te voorkomen.

Deze gegevens worden alleen gebruikt om de nieuwsbrief te verzenden. De betrokken persoon kan zijn inschrijving voor de nieuwsbrief op elk gewenst moment annuleren. Ook een intrekking van hun gegeven toestemming voor de opslag van hun persoonlijke gegevens is op elk moment mogelijk. Hiervoor wordt in elke nieuwsbrief een link ter beschikking gesteld.

Overdracht van gegevens voor orderverwerking

In sommige gevallen gebruiken we gespecialiseerde serviceproviders om uw gegevens te verwerken. Deze providers verwerken alleen persoonlijke gegevens namens ons, handelen strikt in overeenstemming met onze instructies en op basis van overeenkomstige controller-processor-contracten.

Gegevensverwerking buiten de EU / EER

In sommige gevallen kunnen uw gegevens ook worden verwerkt in landen buiten de Europese Unie ("EU") of de Europese Economische Ruimte ("EER"), gebieden met een geringer gegevensbeschermingsniveau dan de EU. In dergelijke gevallen zorgen wij ervoor dat een voldoende mate van gegevensbescherming wordt gegarandeerd door bijvoorbeeld contractuele overeenkomsten te sluiten met onze contractanten om ervoor te zorgen dat ze een voldoende mate van bescherming bieden voor uw gegevens, of we vragen u om uw uitdrukkelijke toestemming.

Opslag van uw gegevens

We slaan persoonlijke gegevens op zo lang als nodig is voor het uitvoeren van een dienst die u hebt aangevraagd of waarvoor u toestemming hebt gegeven, tenzij we onderworpen zijn aan andere wettelijke verplichtingen, zoals bewaartermijnen voor handels- of belastingwetgeving of die betrekking hebben op lopende gerechtelijke procedures.
(Website logbestanden 2 jaar, contactvragen-Response Center - 6 jaar)

Gegevensbeveiliging

Gegevens die u ons verstrekt, worden beschermd door middel van geschikte technische en organisatorische maatregelen, met het doel deze te beveiligen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging, ongeoorloofde toegang of ongeautoriseerde openbaarmaking aan derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend herzien en verbeterd in overeenstemming met technologische ontwikkelingen en organisatorische mogelijkheden.

Informatie over uw rechten

U hebt het recht om:

 • informatie te ontvangen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • ons te verzoeken om de rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens of een beperking van de verwerking;
 • bezwaar te maken tegen een verwerking die ons rechtmatige belang, een openbaar belang of profilering dient, tenzij we overtuigende legitieme redenen voor deze verwerking kunnen voorleggen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om juridische claims te laten gelden, uit te oefenen of te verdedigen;
 • uw gegevens te laten overdragen voor zover wettelijk wordt geregeld, zoals in Art. 20 AVG, en
 • een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
 • U kunt uw toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens op elk moment intrekken, met toekomstig effect. Voor meer informatie kunt u de afzonderlijke secties die gegevensverwerking op basis van uw toestemming beschrijven.

  Een geschreven brief aan het Group Data Privacy Office is voldoende (zie hieronder voor het adres en contactformulier).

  Bescherming van de privacy van kinderen

  We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen. Meestal kunnen we niet weten hoe oud bezoekers van onze website zijn. Omdat het voor ons erg belangrijk is om kinderen te beschermen als ze het internet gebruiken, adviseren we alle ouders en wettelijke voogden om kinderen aan te leren hoe ze het internet veilig en verantwoordelijk kunnen gebruiken. Kinderen mogen geen persoonlijke gegevens doorgeven aan Covestro zonder de uitdrukkelijke toestemming van hun ouders of wettelijke voogden.

  Contact

  Covestro AG is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.

  Kaiser-Wilhelm-Allee 60
  51373 Leverkusen, Duitsland
  Telefoon: +49 214 6009 2000.

  Indien u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot gegevensbescherming, gelieve contact op te nemen met Covestro AG Group Data Privacy Office

  Kaiser-Wilhelm-Allee 60
  51373 Leverkusen, Duitsland
  Telefoon: +49 214 6009 2000 of Contact (zie hieronder)

  Voortdurende ontwikkeling op het internet vereist dat we onze privacyverklaring betreffende gegevensbescherming van tijd tot tijd aanpassen. We behouden ons het recht voor om dergelijke wijzigingen op elk gewenst moment aan te brengen.