Privacyverklaring

Gegevensbescherming

Covestro is zich ervan bewust dat u de bescherming van uw persoonlijke gegevens tijdens het gebruik van onze webpagina’s belangrijk vindt. We nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens bijzonder ernstig. Wij willen u daarom uitleg geven over onze beleidsregels op vlak van omgang met uw persoonlijke gegevens. Dit beleid en eventueel andere opmerkingen vindt u op elke webpagina waar dergelijke gegevens worden opgevraagd.Indien er in de volgende segmenten geen andere bepalingen staan, vormt artikel 6 (1, b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de wettelijke basis voor de omgang met uw gegevens voor de beschikbaarstelling van de door u aangevraagde diensten.

Opvraging en verwerking van gegevens

U kunt het internetaanbod van Covestro gebruiken zonder dat we uw persoonlijke gegevens nodig hebben. Enkele aanbiedingen en diensten die u op onze website vindt, vereisen echter wel de opgave van persoonlijke gegevens opdat u ze kunt gebruiken.

Registratie van technische toegangsgegevens

Bij een bezoek aan onze websitepagina’s registreert Covestro via een geautomatiseerd systeem gegevens en informatie, die niet worden gebruikt voor een persoonlijke gegevensverwerking. De technische toegangsgegevens, die in de logfiles van de servers worden bewaard, bevatten bijvoorbeeld de volgende gegevens:

 • Informatie over het type browser en de gebruikte versie
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • De internetprovider van de gebruiker
 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van toegang
 • Webpagina’s waardoor het systeem van de gebruiker op onze website terechtkomt (referrer)
 • Webpagina’s die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen.

De verwerking van de gegevens dient ter beschikbaarstelling van de content op onze website, ter garantie van de functionaliteit van onze IT-systemen en ter optimalisatie van onze website alsook ter bescherming van onze rechtmatige belangen om in het geval van onbevoegde toegang of pogingen om toegang te verkrijgen een verklaring te kunnen geven (art. 6 (1, f) AVG).

Cookies

Onze webpagina’s gebruiken cookies. Hierbij gaat het om gegevens die door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden bewaard. De cookies kunnen bij het oproepen van een pagina worden doorgegeven en maken het op die manier mogelijk om een gebruiker te identificeren. Cookies maken het voor de gebruiker eenvoudiger om webpagina’s te gebruiken.

Het is op elk moment mogelijk om het gebruik van cookies te weigeren door de instellingen van uw browser aan te passen. Geplaatste cookies kunnen op elk moment worden verwijderd.
We willen u graag wijzen op de kans dat niet alle functies op onze website in hun volledige omvang kunnen worden gebruikt indien u de cookies deactiveert.

De gegevens die wegens technische redenen worden bewaard, kunnen voor statistische doeleinden worden geanalyseerd, waarbij de individuele gebruiker wel anoniem blijft.

* De cookies die normaal op het einde van de sessie worden verwijderd, worden hierbij niet meegerekend.

Google Analytics

Google Analytics is op onze website geïntegreerd. De integratie en werking van deze dienst leggen we hieronder uit.

Google Analytics is een webanalyse-dienst verstrekt door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (vanaf nu Google). Google Analytics is een webanalyse-tool waarmee de interactie van bezoekers met het online platform kan worden geanalyseerd zodat het online platform voor hen verder kan worden verbeterd. Google Analytics gebruikt ook cookies (tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken). De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van dit online platform, wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Informatie die wordt opgeslagen door de cookies van Google Analytics omvat bijvoorbeeld de tijd van het bezoek aan het online platform, het aantal keer de bezoeker het online platform heeft opgeroepen en via welk kanaal de bezoeker op het online platform is gekomen. Om dit laatste te bepalen, registreert Google eerst het IP-adres van de gebruiker. We hebben echter IP-anonimisering ingeschakeld op ons online platform. Hierdoor wordt uw IP-adres ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan de verzending naar de VS, bijvoorbeeld door het verwijderen van het laatste octet bij type IPv4 of de laatste 80 bits bij type IPv6 van uw IP-adres. In onze opdracht zal Google de bovenstaande informatie benutten om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verkregen via uw browser, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Google is ook gecertificeerd in het EU-VS Privacy Shield, zodat uw gegevens bij Google in de VS een geschikt niveau van gegevensbescherming hebben.

U kunt hetplaatsen van cookies door Google Analytics voorkomen  door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen (‘Privémodus’, bij de meeste browsers te vinden onder instellingen). Houd er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Bovendien kunt u de registratie van de gegevens die voor Google door het cookie zijn gegenereerd en op uw gebruik van de website betrekking hebben (incl. uw IP-adres) alsook de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de browserplug-in, beschikbaar via de volgende link, te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Meer informatie over gegevensbescherming met betrekking tot Google Analytics vindt u direct bij Google.

Persoonlijke gegevens

Andere persoonlijke gegevens worden alleen opgevraagd, als u deze zelf bv. door het invullen van formulieren, het versturen van e-mails bij de bestelling van producten of diensten, het verzenden van aanvragen of het opvragen van materiaal ter beschikking stelt.

Registratie op onze webpagina’s (indien beschikbaar)

Profiteer van deze mogelijkheid om op onze website uw persoonlijke gegevens te registreren zodat de gegevens via het betreffende invoermasker aan de persoon worden doorgegeven die voor de verwerking verantwoordelijk is.

Bij de registratie worden het IP-adres van de gebruiker en de datum alsook het tijdstip van de registratie bewaard. Dit heeft als doel om misbruik van de diensten te verhinderen.

De registratie van de gegevens is vereist voor de beschikbaarstelling van content of diensten. Geregistreerde personen hebben op elk moment de kans om opgeslagen gegevens te laten verwijderen of te laten aanpassen. De betrokken persoon ontvangt op elk moment informatie over de over hem opgeslagen persoonlijke gegevens.

Mogelijkheden voor contactopname

Op onze website is een contactformulier beschikbaar, dat voor elektronische contactopname kan worden gebruikt. Als u deze optie kiest voor contactopname, worden de door u overgemaakte gegevens automatisch opgeslagen. De opslag dient alleen voor de verwerking of de contactopname met de betrokken persoon.

Als alternatief kunt u ook contact opnemen via het vermelde telefoonnummer of schriftelijk via het opgegeven adres.

Nieuwsbrief

Als u zich voor de nieuwsbrief van onze onderneming aanmeldt, dan zullen de gegevens via het betreffende invoermasker worden doorgegeven aan de persoon die voor de verwerking verantwoordelijk is.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden het IP-adres van de gebruiker alsook de datum en het tijdstip van de registratie bewaard. Dit heeft als doel om misbruik van de dienst of het e-mailadres van de betrokken persoon te verhinderen. Gegevens worden niet met derden gedeeld. Een uitzondering is mogelijk indien er een wettelijke verplichting is om de gegevens te delen.

De gegevens worden uitsluitend voor het versturen van de nieuwsbrief gebruikt. De inschrijving op de nieuwsbrief kan door de betrokken persoon op elk moment worden opgezegd. De goedkeuring voor de opslag van de persoonlijke gegevens kan eveneens op elk moment worden herroepen. Hiervoor vindt u in elke nieuwsbrief een geschikte link.

Delen van gegevens voor verwerking in onze opdracht

Om uw gegevens te verwerken, gebruiken we deels gespecialiseerde dienstverleners die uw persoonlijke gegevens alleen in opdracht van ons, strikt volgens onze aanwijzingen en op basis van overeenkomstige contracten verwerken.

Verwerking van gegevens buiten de EU /  de EER

Uw gegevens worden deels ook in landen buiten de Europese Unie („EU“) of de Europese Economische Ruimte („EER“) verwerkt, waar doorgaans een minder streng privacybeleid van toepassing kan zijn dan in Europa. In deze gevallen zorgen we er bv. via contracten met onze partners voor dat we voldoende bescherming van uw gegevens kunnen garanderen of we vragen om uw expliciete toestemming.

Bewaring van uw gegevens

Wij bewaren persoonlijke gegevens voor zolang het nodig is om een dienst te kunnen uitvoeren die u hebt gewenst of waarvoor u uw toestemming hebt gegeven, voor zover er geen andere wettelijke verplichtingen bestaan, zoals commercieel- en fiscaal-juridische bewaartermijnen of termijnen bij lopende, gerechtelijke procedures.
(Website logbestanden 2 jaar, contactverzoeken-Contact center -6 jaar)

De veiligheid van uw gegevens

De gegevens die u voor ons ter beschikking hebt gesteld, worden door gepaste technische en organisatorische middelen beschermd met als doel om u tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, verstoring, onbevoegd gebruik of onbevoegde publicatie voor derden te beschermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden daarbij conform de technologische ontwikkelingen en organisatorische mogelijkheden voortdurend gecontroleerd en verbeterd.

Informatie over uw rechten

U hebt het recht

 • op informatie over de persoonlijke gegevens die we over u bewaren;
 • op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
 • op bezwaar tegen de verwerking, die voor onze rechtmatige belangen, het algemeen belang of een profiling dient, tenzij we dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die uw belangen, rechten en vrijheden overstijgen of de verwerking dient voor de invordering, uitoefening of verdediging van juridische claims;
 • op overdracht van uw gegevens conform de wettelijke regeling en omvang, zoals in art. 20 AVG alsook
 • om klacht in te dienen bij de regelgevende instantie.

De toestemming die u hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken, kunt u op elk moment met effect voor de toekomst herroepen. Bijkomende informatie hierover vindt u in de betreffende segmenten waar uitleg wordt gegeven over de gegevensverwerking op basis van uw toestemming.

Hiervoor volstaat een schriftelijke melding ten aanzien van de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming (hieronder vindt u het adres en het contactformulier).

Bescherming van de privacy van kinderen

Persoonlijke gegevens van kinderen worden door ons niet bewust verzameld. Doorgaans krijgen we geen informatie over de leeftijd van een bezoeker van onze website. Omdat we de bescherming van kinderen die onze internetaanbiedingen gebruiken bijzonder belangrijk vinden, raden we alle ouders en toezichthouders aan om kinderen aan te leren hoe ze op een veilige en verantwoorde manier het internet moeten gebruiken. Zonder de expliciete toestemming van ouders of toezichthouders mogen kinderen geen persoonlijke gegevens overmaken aan Covestro.

Contact

Verantwoordelijke voor de website is Covestro AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Duitsland
Telefoon: 49 (0) 214 6009 2000

Bij vragen of suggesties m.b.t. het privacybeleid kunt u zich richten tot de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming bij Covestro AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Duitsland
Telefoon: 49 (0) 214 6009 2000 of contactformulier

De voortdurende evolutie van het internet zorgt ervoor dat er van tijd tot tijd aanpassingen aan ons privacybeleid nodig zijn. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen.